สิ้นแล้ว “ครูบาสาย” เกจิดังสายวิปัสสนา เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา

ตาก-สิ้น “ครูบาสาย” เกจิดัง เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง ด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา “พระสายวิปัสสนา”

เมื่อวันที่ 22 ต.ค14.64 พระเทพสิทธาคม หรือครูบาสาย เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก ได้มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษาโดย พระเทพสิทธาคม เป็นพระเกจิอาจารย์และพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ต.วังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้รับราชการจนเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดย มีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล หมายถึง ผู้รักษ์เกียรติยศยิ่งชีพ

หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหลวงปู่ปี้ กล่าวกันว่าหลวงปู่ภูเป็นชาวท่าไม้แดง มักแวะเวียนมาเยี่ยมสหายอยู่เสมอ ทำให้ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคม

นอกจากศึกษาเล่าเรียนนักธรรมจนจบชั้นสูงสุด ท่านยังค้นคว้าภาษาขอมจนอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจงานนวกรรมก่อสร้างและจิตรกรรมอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก และต่อมา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 แต่งตั้ง พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อายุ 83 ปี พรรษา 61 วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5
ด้านวัตถุมงคล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เหรียญรุ่นแรก สร้างปีพ.ศ.2519 ล็อกเกตหลวงพ่อสาย สร้างปี พ.ศ.2519, เหรียญเสมา (รุ่นพิเศษ) สร้างปี พ.ศ.2530 นายสัก กอแสงเรือง ลูกศิษย์สร้างถวาย เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากสาธุชน

ความโด่งดังของวัตถุมงคล กอปรกับวัตรปฏิบัติ ทำให้ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่มาของการยกย่องให้หลวงปู่สาย เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่แม้จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่หลวงปู่สาย ยังคงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายเช่นเดิม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง