เพชรบูรณ์-ผอ.รพ.เพชรบูรณ์นำข้าราชการคณะแพทย์-พยาบาล เปิดทำฟันฟรีถวายฯ “สมเด็จย่า” ในวันพยาบาลแห่งชาติ 

 

รพ.เพชรบูรณ์ ร่วมเทิดไท้ “สมเด็จย่า” จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยนายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ป่วย เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและเปิดให้บริการทำฟันฟรี! ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ที่ทรงมีเมตตาและเสียสละได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล อีกทั้งยังทรงมีพระเมตตาสนับสนุนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาโดยตลอด
นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลและทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักถึงภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดังกล่าวนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(cr.นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์)
นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
CNT:ch-newsthailad
“พื้นที่ข่าวทั่วไทยออนไลน์ทั่วโลก”
รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง