ตากลุยฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี กว่า 2,000 คน

ตาก – ฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี กว่า 2,000 คน พร้อมสั่งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทำความเข้าใจผู้ปกครองให้นักเรียนรับวัคซีน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

คือ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เทศบาล 5 ) และโรงเรียนอนุกูลวิทยา โรงเรียนสังกัดนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผู้ที่ไปรับวัคซีนต้องมีอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,202 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และมีนักเรียนที่ไปฉีดวัคซีนในที่ลงทางผู้ปกครองลงชื่อยินยอมให้ฉีดวัคซีนครั้งนี้จำนวน 1,778 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 ยังไม่ไปฉีดวัคซีน ทางเทศบาลจะให้ทางโรงเรียนประสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงผลดีของการฉีดวัคซีน ซึ่งหากฉีดวัคซีนไปแล้วจะทำให้มีภูมิคุ้มกันในบุตรหลานของปกครอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง