ขอนแก่น-รมช.ศธ.ร่วมเปิดนิทรรศการ KKC smart education 2021

 

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ขอนแก่นเมืองไมซ์ซิตี้ เปิดนิทรรศการ KKC smart education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on

 

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ KKC smart education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นหรือผู้แทน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองจากทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังมีครู และบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่สนใจแต่ไม่สามารถ มาเข้าร่วมการประชุมและชมนิทรรศการในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จึงได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางระบบการประชุมทางไกลผ่าน Google Meet you at อีกด้วย พร้อมนี้ยังได้มอบเงินส่วนหนึ่งสมทบกองทุน 10 บาทสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องขอนแก่น ซึ่งกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน จาก 4 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

 

 

จากนั้น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม “Smart Learning and Coding : สู่การสร้างนวัตกร” ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯและครูให้การต้อนรับ และนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาแก่คณะท่านรัฐมนตรี ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อมายังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย Smart Classroom และการพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

 

ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ Onsite ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ต่อไป

ประภาส วินิจสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT สพม.ขอนแก่น /

CNT:ch- newsthailad รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง