ด่วน!’ไพบูลย์ นิติตะวัน’ รอด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้เป็น ส.ส. ต่อ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐยให้เป็น ส.ส. ต่อ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 15.20 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปและย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยนายไพบูลย์ส่งตัวแทนมาฟังคำวินิจฉัย

นายวิรุฬ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ใจความสำคัญว่า ผู้ถูกร้องเป็น ส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูป ต่อมาได้มีมติพรรคให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป ตามข้อบังคับพรรคโดยแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพในราชกิจจานุเบกษา 6 ก.ย. 62 ต่อมาวันที่ 9 ก.ย. 62 ผู้ถูกร้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

ข้อพิจารณา การสิ้นสภาพพรรคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคตามขั้นตอน จึงเป็นไปอย่างถูกต้อง

เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพลง ผู้ถูกร้องสามารถย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ใน 60 วัน เมื่อมีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ส่วนที่ถูกร้องว่าต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคการเมืองเดิมจนกว่าพรรคจะชำระบัญชีเสร็จตามกฎหมายก่อนจะย้ายพรรคนั้น เห็นว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดหน้าที่การให้ข้อมูล ส่งบัญชีและงบดุลภายใน 30 วันหลังยุบพรรค โดยห้ามทำกิจกรรมในนามพรรคเดิม ไม่ได้ห้ามดำเนินกิจกรรมในพรรคการเมืองอื่น

การอ้างว่ารัฐธรรมนูญห้ามเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอื่น เพราะไม่ได้มีชื่อในบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อ กกต.แต่แรกนั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 90 และ 91 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้กับกรณีการจัดการเลือกตั้งและก่อนประกาศผล คนละกรณีกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นจากกรณีการเลิกพรรคหรือยุบพรรค

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากว่า สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลง หรือสรุปได้ว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ยังเป็น ส.ส.ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง