ลุยฉีดวัคซีนครบแล้ว! กทม. ฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน

กทม. ลุยฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 31,004 ราย เรียบร้อยแล้ว ตามที่มีความประสงค์ในการฉีด โดยทางหน่วยงานได้มีการกำหนดจุดฉีดไว้ 7 จุด

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2564 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตตลิ่งชัน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินการ

นายขจิต กล่าวว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) รวม 10,053 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีนทั้งหมด 7 จุด ดังนี้ 1.วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,539 คน 2.วัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,392 คน 3.ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง จำนวน 7 โรงเรียน รวม 1,009 คน

4.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,455 คน 5.สำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,469 คน 6.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,546 คน และ 7.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน จำนวน 7 โรงเรียน รวม 1,643 คน

ส่วนเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน จำนวน 11,531 คน และเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 จำนวน 9,420 คน รวมฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 31,004 คน ซึ่งครบตามจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง