ประชาชนชาวยะลาห่วงสุขภาพแห่รับชุดตรวจ ATK หลังยอดติดเชื้อโควิดพุ่งต่อเนื่อง

ยะลา –ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หันมาสนใจสุขภาพ ขอรับชุดตรวจ ATK ของ สปสช.ก่อนรับต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง “โดยเลือกรับชุดตรวจร้านขายยาใกล้บ้าน ได้รับแจกฟรีคนละ 2 ชุดภายหลังยอดติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64ที่ร้านขายยาโพธิ์ทอง โอสถในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา มีประชาชนมารอเข้าแถวเพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง “ โดยมีเภสัชกรประจำร้านขายยาให้คำแนะนำวิธีการใช้ และแจ้งประชาชนที่มารับอย่าแจ้งข้อมูลเท็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ขณะที่สถานการณ์โควิด 19 ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีแนวโน้มอัตราการป่วยและเสียชีวิตลดลง ฉะนั้นการที่ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK จะเป็นอีกทางเลือก ที่จะดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวังตนเอง ซึ่งถ้าหากติดเชื้อก็จะสามารถดูแล-ให้การรักษาอย่างทันท่วงที

ด้านเภสัชกรประจำร้านขายยาโพธิ์ทอง โอสถ กล่าวว่า ในเบื้องต้นกรณีประชาชนมาขอรับชุดตรวจที่ร้านขายยา ประชาชนจะต้องลงทะเบียน และทำแบบประเมินความเสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเลือกร้านขายยาเพื่อรับชุดตรวจหรือบ้างร้านขายยาสามารถที่จะ Walk in ให้ร้านขายยาประเมินความเสี่ยง และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งในอำเภอเบตงมีร้านขายยาที่เป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพหลาย แห่ง ซึ่งหากเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด เมื่อทราบผลตรวจแล้ว ต้องส่งรูป หรือโทรกลับมาแจ้งที่ร้านยาเพื่อรับคำแนะนำ

อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถถือบัตรประชาชนไปขอรับชุดตรวจได้ที่ รพ. และ รพ.สต. หรือศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในพื้นที่ ใกล้บ้าน ส่วนการรับ ATK ที่ร้านขายยาและคลินิกที่เข้าร่วมโครงการนั้น เฉพาะผู้ที่มีมือสมาร์ทโฟนเท่านั้น

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง