คลัสเตอร์ใหญ่โผล่ตลาดค้าชายแดนช่องจอมสุรินทร์ติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 91 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงเพียบ

สุรินทร์- คลัสเตอร์ใหญ่โผล่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม พบผู้ติดเชื้อกว่า 91 ราย และมีผู้เสี่ยงสัมผัสสูงจำนวนมาก ด้าน ผู้ว่าฯสั่งปิดตลาดการค้าชายแดนช่องจอมเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ขณะที่ผู้ป่วยในจังหวัด+133ราย

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่า ที่ อ.กาบเชิง เชิง จ.สุรินทร์ ภายหลังจากที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นพ่อค้า แม่ค้า ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ภายในตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จำนวน กว่า 91 ราย ซึ่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อของอำเภอกาบเชิง ได้ให้ผู้ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม อ.กาบเชิง หรือหากผู้ใดประสงค์เดินทางกลับบ้านไปรักษาในประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์ ก็อำนวยความสะดวก ให้เดินทางกลับ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ให้กักตัว ในสถานที่บ้านพักเพื่อดูอาการ หากติดเชื้อก้ขอรับการรักษาจากแพทย์ได้ทันที

ล่าสุด นายสุวพงศ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกคำสั่งปิดตลาดชายแดนช่องจอม เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2564 ซึ่งทำให้บรรยากาศ การค้าขายที่ตลาดชายแดนช่องจอม ตลาดโอท็อป อบจ.สุรินทร์และร้านค้าทั่วพื้นที่บริเวณตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอม ก็ปิด เงียบสนิท ไม่มีผู้คน อยู่ในตลาด มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กาบเชิง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอกาบเชิง ได้จัดสายตรวจออกตรวจเป็นระยะๆ ประกอบกับช่วงนี้ มีฝนตกลงมาต่อเนื่องการบรรยากาศเงียบเหงา มีเพียงสายฝนโปรยปรายตลอดทั้งวัน

โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ระบุว่า ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากอำเภอกาบเชิงว่า พื้นที่ตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จำนวน 91 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โควิด – 19 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอความเห็นชอบเพื่อ ตลาดดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

คำสั่งดังกล่าวปฏิบัติ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ให้ปิดตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็น นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (โควิด-19) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การ สาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่ตามข้อ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ให้นายอำเภอกาบเชิง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นและมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ (ระลอกใหม่ 26 มิถุนายน 2564)ข้อมูลระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 15,876 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ +117 ราย อยู่ระหว่างรักษา 802 ราย (โรงพยาบาลสนาม 300 ราย) หายป่ว สะสม 15,003 ราย (รายใหม่ +33 ราย) เสียชีวิตสะสม 71 ราย (รายใหม่ 1 ราย) อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง