พิจิตร-สว.พบประชาชนฟัง อบจ. และ ทม.พิจิตร เสนอแนวทางพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พิจิตร-สว.พบประชาชนฟัง อบจ. และ ทม.พิจิตร เสนอแนวทางพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

วันที่ 19 กันยายน 2564 ความคืบหน้าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเมื่อวันวานที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร , ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายก ทม.พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วกันต้อนรับ พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ประธานกรรมการอำนวยการโครงการ พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่บึงสีไฟ เพื่อติดตามจากการที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยลงพื้นที่บึงสีไฟแล้วได้มอบนโยบายใน 3 เรื่อง คือ การกำจัดกองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึง การกักเก็บน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามลำดับ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจาก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเน้นปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และขอให้ชาวจังหวัดพิจิตร ช่วยกันดูแล ซึ่งล่าสุดเทศบาลเมืองพิจิตรได้ปรับภูมิทัศน์ในส่วนของสวนสมเด็จย่าจนเป็นที่สวยสดงดงามแล้ว นอกจากนี้ พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร ก็ได้จัดเตรียมแผนและงบประมาณ ปี 65/66 ในการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร ได้ฝากข้อเรียกร้องขอให้คณะของ สว.ในชุดนี้ ช่วยติดตามของงบประมาณการก่อสร้างทางจักรยานงบประมาณ 70 ล้านบาท ที่จังหวัดพิจิตรเคยได้ แต่ก็ถูกเอางบคืนไป ว่าขอให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้คืนให้จังหวัดพิจิตรด้วยเนื่องจากเป็นความประสงค์ของชาวบ้านที่อยากได้ทางจักรยานรอบบึงสีไฟเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

นอกจากนี้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปยัง รพ.โพทะเล เพื่อประชุมร่วมกับ นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการปฏิบัติใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6ปีจนถึงแรกเกิด ว่า เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคเพื่อจะได้นำไปเสนอยังฝ่ายบริหารของรัฐบาลเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการติดตามเรื่องงบประมาณในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่มีทั้งงบเงินกู้- งบกลาง- งบอื่นๆ ว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคในสิ่งใดหรือไม่เพื่อจะได้นำไปแก้ไขให้การใช้งบประมาณคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปอีกด้วย

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment