“อนุทิน”สั่งปูพรมเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดลามชายแดนภาคใต้

ปัตตานี – “อนุทิน”รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์​ แม่ทัพภาค 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และท่าเทียบเรือปัตตานี

ในการนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนของจังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมการออกบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่แรงงานภาคประมงในพืันที่ รวมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและพบปะให้กำลังใจบุคคลากรที่ปฏิบัติงานและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง