น้ำลด!ชาวชุมชนมอญโบราณวอนรัฐเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดทองบ่อบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา -วัดทองบ่อ ของชุมชนมอญโบราณ อ.บางปะอินระดับน้ำท่วม “ลดลง ”อย่างต่อเนื่องชาวบ้านวอนช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะวัดฯศูนย์กลางชุมชน

วัดทองบ่อ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งติดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งทิศตะวันออก เป็นอีกหนึ่งวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2564 นี้ ปัจจุบันระดับน้ำเริ่ม “ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ” และพื้นลานวัดที่เคยมีการปรับถมดินเทปูนมาบ้างแล้ว เริ่มจะโผล่พ้นน้ำในบางจุด คงเหลือในบางจุด ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ แต่สามารถเดินลุยฝ่าน้ำได้

โดยวัดทองบ่อ ถือเป็นวัดโบราณ สร้างมาตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางของชุมชนบ้านเสากระโดง อันเป็นชุมชนมอญโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นศูนย์รวมของพระสงฆ์และชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

อย่างไรก็ตามชาวบ้าน บอกว่า หลังน้ำแห้งลงแล้ว ไปคงต้องช่วยพระสงฆ์ฟื้นฟูบูรณะวัดทองบ่อ และหากหน่วยงานใดทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมตั้งใจทำบุญ ประสงค์จะช่วยฟื้นฟูวัดแห่งนี้หลังถูกน้ำท่วม ก็สามารถมาช่วยเหลือ วัดทองบ่อแห่งนี้ ได้เช่นกัน

ทัน อยุธยา บก.ข่าวเมืองอยุธยา Newscenter
https://www.facebook.com/Newscenter2021/posts/215043837392947

ข่าวที่เกี่ยวข้อง