“ชวน หลีกภัย ”ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยบางไทร

พระนครศรีอยุธยา – อดีตนายก “ชวน หลีกภัย ” เยี่ยมเยียนให้กำลังพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางไทร

“ นายชวน หลีกภัย ” ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย ปลัด พม. เยี่ยมเยียนให้กำลังพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมกว่า 300 ครัวเรือน

เวลา 15.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 64 ที่วัดท่าซุงทักษิณาราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศีกษาและสังคม พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยได้ลงเรือไปมอบสิ่งของให้พี่น้องที่บ้านประสบอุทกภัย นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนถึงบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ พร้อมกันให้กำลังใจ และพูดคุยซักถามถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิต ซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ อ.บางไทร มีผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 21 ตำบล 108 หมู่บ้าน 3,911 ครัวเรือน อีกทั้งวัดในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 23 แห่ง โดยกรมชลประทาน คาดการณ์แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย จะลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง