แจ้งเตือนคนลุ่มเจ้าพระยารับมือเอ่อท่วมซ้ำหลังเขื่อนป่าสักฯปล่อยน้ำเพิ่มรับน้ำเหนือ

พระนครศรีอยุธยา – ด่วน !จับตา สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสัก หลังเขื่อนป่าสัก ฯ แจ้งเตือนปล่อยน้ำเพิ่มล่าสุด จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือน อย่างเป็นทางการแล้ว

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ ถึง นายอำเภอท่าเรือ นายอำเภอนครหลวง นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำป่าสัก และอยู่ท้ายน้ำของเขื่อนพระรามหก โดยให้ติดตาม สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิด หลังเขื่อนป่าสัก ฯ แจ้งเตือนปล่อยน้ำเพิ่ม

ทั้งนี้เนื่องจาก กองอำนวยการน้ำชาติ , กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคกลาง และ กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงหน่วยงานกรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์ตรงกันว่า อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวลา 12.00 น.วันนี้) จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม สภาพน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักเขต จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในเขต อ.ท่าเรือ , อ.นครหลวง และ อ.พระนครศรีอยุธยา จะมีระดับน้ำแปรผันโดยตรงกับการปล่อยน้ำ ของเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา


และ จำนวนการปล่อยน้ำของเขื่อนพระรามหก จะมีอัตราแปรผันตามการปล่อยน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสักโดยรวม ในเขต จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เหนือน้ำของ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัน อยุธยา บก.ข่าวเมืองอยุธยา Newscenter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง