‘นพ.ประสิทธิ์’ เห็นด้วย เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ แนะรัฐระดมฉีดวัคซีนขอปชช.การ์ดอย่าตก

กรุงเทพฯ-นพ.ประสิทธิ์ เห็นด้วย เปิดประเทศ 1 พ.ย. แนะรัฐระดมฉีดวัคซีน ขอประชาชนเข้มมาตรการ อย่าหย่อนยาน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2564 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ว่า หากเป็นเมื่อ 2 เดือนก่อนคงไม่เห็นด้วย แต่ ณ วันนี้ด้วยข้อมูลอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 มีมากกว่า 50% เข็มที่ 2 ฉีดเกิน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศไปแล้ว ส่วนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้สูงอายุในต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ด้วยดี เหลือแต่จังหวัดในภาคใต้ที่ต้องเร่งฉีดให้มากขึ้น

การจะเปิดประเทศได้ ต้องทำ 3 มาตราควบคู่กัน 1.กระทรวงสาธารณสุขต้องระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน เพราะตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.64 ไทยจะมีวัคซีนเข้ามาเดือนละ 20 ล้านโดส 2.เมื่อมีวัคซีนมากพอแล้ว ต้องฉีดวัคซีนให้เพียงพอด้วยการนำวัคซีนไปหาประชาชน 3.ประชาชนต้องการ์ดไม่ตก โดยเฉพาะกิจการร้านค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งตรวจ ATK ให้บุคลากร และรักษาระยะห่าง

ส่วนแนวทางการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จะต้องค่อย ๆ ผ่อนคลาย อย่าเร็วจนเกินไป ข้อดีของไทยคือ มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพียงพอ ส่วนข้อเสียคือ ไทยเจอโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า แต่ก็สามารถคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว เห็นได้จากคนไข้สีแดงที่ลดน้อยลง และโรงพยาบาลสนามบางแห่งที่เริ่มปิดตัวไป

“เปิดประเทศอาจทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่อัตราการเสียชีวิตยังคุมได้อยู่ และสุดท้ายผู้ที่เคยติดเชื้อจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เอง การป้องกันโควิด-19 ไม่ใช่หน้าที่ใครคนหนึ่ง จึงอยากขอความร่วมมือทุกคนต้องไม่หย่อน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง