เพชรบูรณ์-PEA หล่มสัก น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 5 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

 

PEA หล่มสัก น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 5 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายปริญญา โตใหญ่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครบ 5 ปี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น กบฏเมษาฮาวายใน พ.ศ. 2524 และกบฏทหารนอกราชการใน พ.ศ. 2528 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ พระองค์ทรงได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ และยังทรงอุทิศพระราชทรัพย์ในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายโครงการ

ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย โดยมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา
พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 302 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PEA  Brightness for Life Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ภาพ : แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก///
#ภาพ/ข่าว นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
CNT:CH-NEWSTHAILAND  รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง