อยุธยาจมบาดาลรวม 12 อำเภอ เดือดร้อนหนักรวมพื้นที่ 136 ตำบล 809 หมู่บ้าน

พระนครศรีอยุธยา-ปภ.กรุงเก่าเผย น้ำท่วม รวม 12 อำเภอ รวมพื้นที่ 136 ตำบล , 809 หมู่บ้าน จำนวน 54,594 ครัวเรือน มีวัดถูกน้ำท่วม 132 วัด และ มัสยิด 11 แห่ง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 64 นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สรุปในรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุดว่า ปัจจุบัน เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และ เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ มีการปล่อยน้ำลดน้อยลง

และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จึงทำให้ระดับน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ทรงตัว และเริ่มลดลงบ้างแล้ว ส่วนในลุ่มแม่น้ำป่าสัก ระดับน้ำท่วมลดลงอย่างชัดเจน

สำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ถูกน้ำท่วมรอบนี้ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลอง และอยู่นอกคันกั้นน้ำของชลประทาน มีรวม 12 อำเภอ คิดเป็น 136 ตำบล , 809 หมู่บ้าน จำนวน 54,594 ครัวเรือน มีวัดถูกน้ำท่วม 132 วัด และ มัสยิด 11 แห่ง ซึ่ง 12 อำเภอประกอบด้วย อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน มหาราช บางซ้าย และล่าสุด อ.ภาชี

สำหรับ อ.ภาชี ที่มีรายงานว่า ถูกน้ำท่วมเข้ามาล่าสุด เป็นชุมชนติดคลองระพีพัฒน์ รวมจำนวน 92 หลังคาเรือน อยู่ในเขต ต.หนองน้ำใส 90 หลังคาเรือน และ ต.ภาชี 2 หลังคาเรือน

ทัน อยุธยา บก.ข่าวเมืองอยุธยา Newscenter / 12-10-64 / รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง