ร้อยเอ็ดยังวิกฤติ!ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 32 ราย ป่วยสะสม 11,705 ราย

ร้อยเอ็ด -สถานการณ์โรค โควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 11,705 ราย เร่งตามกลุ่ม 608 รับวัคซีน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 21 กันยายน 64 รักษาหายเพิ่ม 53 ราย กำลังรักษาอยู่ 444 ราย เสียชีวิตสะสม 100 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 32 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 11,705 ราย

ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย และติดเชื้อภายในจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 8 ราย ใน 6 อำเภอ คือ อ.เกษตรวิสัย 21 ราย อ.เมืองร้อยเอ็ด 6 ราย อ.สุวรรณภูมิ 2 ราย อ.เสลภูมิ 1 ราย อ.จังหาร 1ราย และอ.หนองพอก 1 ราย

ผลการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ของจ.ร้อยเอ็ด มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ร้อยละ 47.52 อำเภอที่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 สูงสุด 5 ลำดับแรก คืออ.มืองร้อยเอ็ด ร้อยละ 64.7 /2. อ.เมืองสรวง ร้อยละ 63.5 อ.ศรีสมเด็จ ร้อยละ 55.9 อ.จังหาร ร้อยละ 52.9 และอ.ปทุมรัตต์ ร้อยละ 52.3

จ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 อันประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 70 เนื่องจากกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มเปราะบาง เมื่อมีการติดเชื้อ โควิด-19 จะมีการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment