พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการถวายพวงมาลาน้อมรำลึก วันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9

 

 

พ่อเมืองภูเก็ตนำข้าราชการถวายพวงมาลาน้อมรำลึก วันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9
13 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีนำคณะผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายทหาร ตำรวจ  พร้อมทั้งเป็นตัวแทน พ่อค้า คหบดี พสกนิกรชาวภูเก็ต น้อมสักการะพิธีถวายพวงมาลา  เนื่องในวันสวรรคต  13 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการปฏิบัติตัว มาตรการ การรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งคัด
โดยที่ผ่านมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเท หยาดเหงื่อและพระวรกายเพื่อที่จะดูแลพสกนิกรทั้งประเทศ รวมถึงชาวภูเก็ต ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งอีกพระราชกรณียกิจ โครงการหลวงต่างๆ ที่ได้ทรงคำนึงถึงประชาชนชาวไทยเป็นหลักอีกด้วย
โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอีกด้วย ///
#ทีมข่าวปกครองภูเก็ต
CNT:ch-newsthailand  รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง