“เราไม่มีคำว่าเหนื่อยสำหรับพี่น้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพิมาย ต.กระเบื้องใหญ่ และ ต.ท่าหลวง”

 

“เราไม่มีคำว่าเหนื่อยสำหรับพี่น้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพิมาย ต.กระเบื้องใหญ่ และ ต.ท่าหลวง”

 

 

8 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา สส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากพื้นที่ อ.พิมาย เป็นพื้นที่รับน้ำหลายสาย โดยรับน้ำจากลำน้ำมูลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ไหลมาจากเขื่อนลำพระเพลิงใน อ.ปักธงชัย รับน้ำจากลำเชียงไกร อ.โนนไทยบางส่วน และลำจักราชที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้ไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำจักราชและลำน้ำมูล ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
จากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยฯ พร้อมเป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น จำนวน 913 ครัวเรือน

 

 

• บ้านโนนทอง ม.9 ต.กระเบื้องใหญ่ จำนวน 65 ครัวเรือน
• บ้านเตย ม.1 ต.กระเบื้องใหญ่ จำนวน 60 ครัวเรือน
• บ้านโนนกระสัง ม.6 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 51 ครัวเรือน
• บ้านโนนเสว ม.11 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 70 ครัวเรือน
• บ้านกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 50 ครัวเรือน
• บ้านกระเบื้องน้อย ม.2 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 15 ครัวเรือน
• บ้านตำแย ม.5 ต.กระเบื้องใหญ่ จำนวน 45 ครัวเรือน
• บ้านไผ่ ม.5 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 50 ครัวเรือน
• บ้านท่ามะเขือ ม.7 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 50 ครัวเรือน

 

 

• บ้านจบก ม.10 ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 16 ครัวเรือน
• บ้านวัด ต.กระเบื้องใหญ่  จำนวน 50 ครัวเรือน
• บ้านสระงาม ม.12 ต.ท่าหลวง  จำนวน 50 ครัวเรือน
• บ้านหนองบัว ม.3 ต.ท่าหลวง  จำนวน 146 ครัวเรือน
• บ้านขามกลาง ม.4 ต.ท่าหลวง จำนวน 47 ครัวเรือน

“ด้วยความห่วงใยจาก❤️ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง