ทัพเรือภาคที่1ตรวจกรมจเรทหารเรืออยู่ในเกณฑ์ดีคะแนนรวม 89.14%

ชลบุรี-กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่1 รับการตรวจราชการ จาก กรมจเรทหารเรือ ประเภทการตรวจพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนรวม 89.14%

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี … พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ / ประธานกรรมการตรวจราชการ และ คณะตรวจราชการ ได้เดินทางมา ตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่1 โดยมี พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่1 ให้การรับรอง และ นำกำลังพล กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาค 1 เข้ารับการตรวจฯ

สำหรับผลการตรวจฯ นั้น อยู่ในเกณฑ์ดี ได้คะเเนนรวม 89.14% สร้างความเชื่อมั่น และ มั่นใจ ให้กับผู้บังคับบัญชา ว่า กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่1 จะสามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นอย่างดี และ มีความพร้อมรับภารกิจที่ได้รับหมอบหมาย ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฏหมาย และ ให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อยามมีภัย ตลอด 24 ชม.

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง