พรุ่งปรี๊ด!โควิดโคราชติดเชื้อเพิ่ม 718 รายเตียงรพ.วิกฤติ

นครราชสีมา-พรุ่งปรี๊ด ! โควิดโคราชติดเชื้อเพิ่ม 718 ราย ยอดนิวไฮทุบสถิติโควิดระลอก 4 โอไมครอนแพร่เชื้อรวดเร็ว ทำ อ.โนนสูง สั่งปิดอีก 1 หมู่บ้าน สกัดการแพร่เชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพียบ เตียงรองรับเริ่มวิกฤติ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง (ศปก.โนนสูง) ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ว่า มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นราษฎรในหมู่บ้านเกรา ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จำนวน 23 ราย และผู้ป่วยทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับคนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหาที่มาของแหล่งรังโรคที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ เบื้องต้น ยังไม่สามารถยืนยันประวัติการติดเชื้อได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่บ้านเกรา มีการจัดงานบุญงานประเพณี ทั้งงานบวช งานศพ และงานวันสำคัญทางศาสนา มีบุคคลจากต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก และเกิดการสัมผัสใกล้ชิดจนทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการ ศปก.อำเภอโนนสูง จึงมีคำสั่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยพิจารณาควบคุมพื้นที่บ้านเกรา หมู่ที่ 11 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 ห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่หมู่บ้าน ตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการสกัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้อยู่ในวงจำกัด และจะมีการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน พร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยมีนายอำเภอโนนสูง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในขณะที่สถานการณ์ โควิด19 ของจังหวัดนครราชสีมา อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 718 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากนอกจังหวัด 17 ราย ที่เหลือ 701 ราย ติดเชื้อกันเองในจังหวัด โดยตรวจพบในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา มากสุด 98 ราย รองลงมาคือ อ.โนนสูง 92 ราย ,อ.โนนไทย 85 ราย , อ.สูงเนิน 69 ราย , อ.สีคิ้ว 63 ราย และ อ.ปากช่อง 55 ราย นอกนั้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 50 ราย ได้แก่ อ.จักราช ,วังน้ำเขียว ,บัวลาย ,ห้วยแถลง ,ชุมพวง ,ขามทะเลสอ ,ด่านขุนทด ,ครบุรี ,บัวใหญ่ , คง ,สีดา , โชคชัย ,เสิงสาง ,พระทองคำ , เฉลิมพระเกียรติ ,ขามสะแกแสง และ อ.โนนแดง

ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรค พบปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ คือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 มากถึง 701 ราย ส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงหรือมีประวัติเดินทางไปหรือกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบูรณ์ สงขลา อยุธยา อำนาจเจริญ และป่วยติดเชื้อจาก จ.นนทบุรี กลับมารักษาที่ จ.นครราชสีมา ทำให้ยอดป่วยสะสมอยู่ที่ 45,873 ราย แต่รักษาหายแล้ว 40,800 ราย ยังรักษาอยู่ 4,763 ราย และเสียชีวิตสะสม 310 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ เป็นผู้ป่วยวิกฤติเคสสีแดง จำนวน 42 ราย เคสสีเหลือง 1,012 ราย และเคสสีเขียวอีก 3,709 ราย โดยกระจายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 2,001 ราย ,อยู่ รพ.สนาม 274 ราย ,อยู่ CI สถานกักตัวชุมชน 1,090 ราย และ HI กักตัวอยู่ที่บ้าน 1,398 ราย

ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง โรงพยาบาลหลัก เช่น รพ.มหาราชฯ รพ.เทพรัตน์ รพ.มทส. รพ.ค่ายสุรนารี รพ.ท้องถิ่น รพ.ชุมชน และ รพ.เอกชน ตอนนี้จำนวนเตียงค่อนข้างตึงตัว หลายแห่งใกล้ล้น ต้องบริหารจัดการผู้ป่วยให้เหมาะสม โดยกระจายผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการไม่หนัก ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม หรือหากอาการน้อย / ไม่แสดงอาการ ให้ไปรักษาตัวในสถานกักตัวชุมชน CI ให้มากขึ้น และหากผู้ป่วยเคสสีเขียวรายใด มีความพร้อมกักตัวที่บ้านได้ ก็ให้เข้าระบบ HI กักตัวที่บ้าน เพื่อสำรองเตียงไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการรุนแรงได้อย่างเพียงพอ

ขณะนี้ มีผู้ป่วยวิกฤติเคสสีแดง ครองเตียงที่ รพ.มหาราชฯ อยู่จำนวน 236 เตียง เหลือเตียงว่างแค่ 26 เตียงเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยเคสสีเหลือง ใน รพ.มหาราชฯ และ รพ.ต่างๆ รวม 41 แห่ง มีเตียงอยู่ 2,398 เตียง ครองเตียงแล้ว 2,001 เตียง เหลือเตียงว่าง 397 เตียง และผู้ป่วยเคสสีเขียว มีกระจายรักษาอยู่ที่ รพ.สนาม 2 แห่ง ตอนนี้ครองเตียงอยู่ 274 เตียง จากทั้งหมด 339 เตียง เหลือเตียงว่าง 65 เตียง และที่ สถานที่แยกกักในชุมชน หรือ CI จำนวน 139 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 1,090 เตียง จากทั้งหมด 3,863 เตียง เหลือเตียงว่าง 2,773 เตียง สรุปภาพรวมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในจังหวัด มีจำนวนทั้งหมด 6,862 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 3,601 เตียง ซึ่งเกินกว่าครึ่งแล้ว คงเหลือเตียงว่างแค่ 3,261 เตียง .

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง