รัฐบาลเร่งยกระดับ“น้ำชุมชนเพื่อความมั่นคง”นำร่องที่บ้านหวยตาแกละ

เพชรบุรี-“ดร.ยุทธพล”ที่ปรึกษารมต.ทส.พร้อมะคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านห้วยตาแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านห้วยตาแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย นายจรูญ วรสิงห์ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8

และนางสาวกัญญา จินดานุช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ส่วนประกอบของโครงการ มีดังนี้ 1.บ่อน้ำบาดาล ขนาด6 นิ้ว จำนวน 2บ่อ 2. เครื่องสูบแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3แรงม้า จำนวน 2 ชุด 3.ถังเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความจุขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร 4.จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1จุด 5.ระบบปรับปรุงคุณภาพ อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง

ด้วยวิธีรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลต้าไวโอเลต (UV)กลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 841 คน หรือ 303 ครัวเรือน มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง