ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการฉีดวัคซีนเด็กแล้ววันแรกวันนี้

ขอนแก่น-เปิดปฎิบัติการฉีดวัคซีนเด็กแล้ววันแรกวันนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้ว่าฯ มั่นใจ เดือน พ.ย.ฉีดครบ 2 เข็ม เตรียมพิจารณาเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2 ทันที


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ต.ค.2564 ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เขตการศึกษาพิเศษ เขต 9 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7,นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7,นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการ จ.ขอนแก่นและ นายภูมิพันธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 ร่วมเปิดกิจกรรมคิกออฟสร้างเกราะด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมกันกับสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ในการให้บริการวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าเกณฑ์อายุตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกวันนี้ 78 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การให้บริการวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี พร้อมกันทั้งประเทศวันนี้ทุกจุดฉีดวัคซีนมีการดำเนินการพร้อมกันโดยขอนแก่นนำร่องในกลุ่มเด็กพิเศษ ที่ทุกคนได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและเข้ารับวัคซีนเข็มแรกวันนี้และจะทยอยการให้บริการวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอของจังหวัดตามการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ากลุ่มอายุดังกล่าวทั้งจังหวัดมีทั้งสิ้น 147,000 คน โดยมีการยินยอมให้ฉีดวัคซีนรวม 90,000 คน ซึ่งชุดแรกของการรับวัคซีนตามการจัดสรรนั้นจะต้องเข้ารับการฉีดเข็มแรกในรอบแรกประมาณ40,000 คน

“ขอนแก่นมีเด็กนักเรียน 12-18 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยจากการสำรวจทั้งหมดมีอยู่ 147,000 คน ที่จะต้องเข้ารับการฉีดและขณะนี้มีการยินยอมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ที่ประมาณ 90,000 คน เริ่มฉีดวันนี้จะเป็นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นโรงเรียนเด็กพิเศษ และอีกหนึ่งที่เปิดให้บริการที่ศูนย์ประชุมไคซ์ เป็นความรับผิดชอบของ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนขอนแก่นวิทยายนประมาณ 2,400 คน และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นจุดฉีดของ รพ.ศรีนครินทร์ ที่ทำการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมานเช่นกัน ซึ่งวันนี้ขอนแก่นได้รับวัคซีนมาจากทางส่วนกลาง 47,580 โดส แล้วก็จะทยอยมาเป็นระยะๆ ภายใน 3 สัปดาห์เข็มที่1 จะต้องได้รับการฉีดทั้งหมด ประมาณ 85% ของกระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนเอาไว้เพื่อให้โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนให้ได้ในเทอมที่2”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ดังนั้นสัดส่วน เพราะ85% ของจังหวัดทีกลุ่มอายุ 12-18 ปีที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 คน ดังนั้นคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะต้องวางแผนฉีดเข็มแรกในช่วง3 สัปดาห์แรกให้ดี เพื่อการจัดสรรวัคซีนอย่างมีคุณภาพต้องสดใหม่และเป็นไปตามมาตรฐานและวงรอบที่2 อีก3 สัปดาห์ ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่กำหนดคาดว่าไม่เกินวันที่ 15 พ.ย.ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและก็จะมั่นใจได้ว่าลูกหลานเราจะได้เข้าสู่การเรียนตามปกติ

ขณะที่ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าวว่า วันแรกของการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กพิเศษ ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กๆเข้ารับวัคซีนตามการให้บริการของศูนย์อนามัยที่ 7 วันนี้อย่างพร้อมเพรียงซึ่งทุกคนต้องการที่จะกลับมาเรียนหนังสือที่โรวเรียนในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนกิน-นอน อยุ่ที่โรงเรียน ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขซึ่งกรมอนามัย ได้เข้ามาให้ความรู้และดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นต้นแบบของการดำเนินงานได้อย่าวดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามศูนย์อนามัยที่ 7 สามารถให้บริการวัคซีนให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 600 คน ดังนั้นการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนจึงเป็นแผนงานที่สำคัญที่ต้องทำทันทีคู่ขนานกับการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 และประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภูมคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทั้วจังหวัดตามแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง