ผช.ผบ.ทร.ถก MTJA การจัดการน้ำมัน ก๊าซ ไทย-มาเลเซีย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุม MTJA เพื่อพิจารณาการจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย

พลเรือเอกสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) ผ่านระบบ video conference ในฐานะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมพิจารณาเหตุผลและแนวทาง ในการดำเนินงานต่อไป

ในการบริหารจัดการสัญญาแบ่งปันผลผลิตสัมปทาน ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แปลง A-18 และแปลง B-17&C-19 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้บริหารที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มี นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย และ YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายมาเลเซีย ณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อ 12 มี.65 ที่ผ่านมา

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts