สวดสนั่นเมืองตะกั่วป่า!รูปปั้น”หมูขี้กลาก”ราคา1. 2 แสน

ภูเก็ต – นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วยอธิบดีกรมโยธาฯ แจง “ หมูขี้กลาก” ประติมากรรม 12 นักษัตร เป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทาวัฒนธรรมลุ่มน้ำตะกั่วป่า ส่วนราคาก่อสร้างระบุใช้ราคากลางปัจจุบันวัสดุราคาสูงขึ้น

จากกรณีแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” โพสต์ภาพรูปปั้นหมูตัวหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “หมูตัวนี้ราคาแสนสอง เป็นหนึ่งในงานปูนปั้นรูป 12 นักษัตร” โดยตั้งข้อสังเกตว่าราคาสูงเกินจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2565 จํานวน 6,678,000.00 บาท ในส่วนนี้เป็นงบที่ใช้ในส่วนของงานประติมากรรมปูนปั้นจำนวน 2,920,950 บาท และรูปปั้นหมูดังกล่าว เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมสัญลักษณ์ 12 นักษัตร และ ประติมากรรมแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวตะกั่วป่า ซึ่งสถานที่ตั้งดังกล่าวอยู่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำโครง ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำตะกั่วป่าฯ ว่า เมืองตะกั่วป่า นอกจากจะเป็นเมืองโบราณแล้ว ยังเป็นศักยภาพมาก จึงอยากจำลองในเรื่องของความมีศักยภาพทั้งหมด และ ความเป็นเมือง 12 นักษัตร ให้มารวมกันอยู่ในที่เดียว ณ สถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ก็คือบริเวณที่ว่าการอำเภอ ที่มีเนื้อที่ค่อนข้างมาก และ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้นำข้อมูลของทุกเมือง และ ตราสัญลักษณ์ ของแต่ละเมือง รวมทั้งประติมากรรมมานำเสนอในที่ที่เดียว ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยหลายส่วน เช่น ทางเดินเท้า เสาไฟประติมากรรม ประติมากรรม 12 นักษัตร ประติมากรรมของดีตะกั่วป่า จริง ๆ แล้วของดีของตะกั่วป่า มีมากกว่า 20 ชิ้น จึงได้มีการเสนอโครงการไปยังจังหวัด

อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเสนอโครงการก็แค่เสนอให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตะกั่วป่า ส่วนหน่วยดำเนินงานก็ขอให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ก็รับดำเนินการให้ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ หน่วยดำเนินการก็คือสำนักโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้จังหวัดเป็นผู้ดูแล หลังจากโครงการผ่านจังหวัด ก็มีการชี้แจงกับสำนักงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณมาตามลำดับขั้น ที่เห็นความสำคัญของตะกั่วป่า แต่เมื่อได้แล้วสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ภาวะวัสดุในการทำโครงการแพงขึ้น โดยเฉพาะเหล็กที่ราคาสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า หน่วยที่ดำเนินการได้ดูราคากลางแล้วไม่สามารถทำได้ ก็จำเป็นต้องปรับแบบ แต่ในกระบวนการปรับแบบตรงนั้น ก็อยู่ภายใต้ระเบียบระบบของทางราชการ เพื่อให้ดำเนินการให้ได้ดีที่สุด ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ก็จะอยู่ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ในเรื่องของแบบที่มีการปรับเปลี่ยน

นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก เพราะทางผู้บริหารจังหวัดได้ติดตามมาโดยตลอด ในขณะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจเดินทางมาดูกันบ้างแล้ว ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถาม ว่า “หมูขี้กลาก 1.2 แสน” นั้น ที่จริงแล้วยังทำไม่เสร็จ เพราะอยู่ในขั้นตอนการทำ ประติมากรรมทั้งหมดบางชิ้นอาจจะเรียบร้อย บางชิ้นอาจจะยังไม่เรียบร้อย รวมทั้งภูมิทัศน์ การปรับบริเวณหน้างานก็ยังไม่เรียบร้อย ตนเชื่อว่าทุกภาคส่วนกำลังทำอย่างดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวตะกั่วป่า โดยงบประมาณทั้งหมดประมาณ 6 ล้านกว่าบาท

ทั้งนี้ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกจดหมายชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุ ว่า เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ตามที่ มีข่าวในpage ปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เรื่องหนึ่งในงานปูนปั้น12นักษัตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา “หมูขี้กลากราคาแสนสอง” นั้น ยผ.ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2565จํานวน 6,678,000.00 บาท

ประกอบด้วย 1.งานซุ้มประตูสวนประวัติศาสตร์ 340,275.19บาท 2.งานก่อสร้างทางเท้า งานระบบไฟฟ้า 2,492,517บาท 3.งานประติมากรรมปูนปั้น 2,920,950บาท 4.งานฐานประติมากรรม+ป้ายบรรยาย 924,258บาท ซึ่งจังหวัดพังงามอบให้สนง.ยผจ.พังงาเป็นหน่วยดําเนินการ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก sme. ตาม ว.845 ได้ผู้รับจ้างคือ หจก.ไทรงามวัสดุภัณฑ์ ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เริ่มงาน 21ต.ค.2564 – 18 ก.พ.2565

ลักษณะโครงการเป็นซุ้มประตูสวน 1 แห่ง ปรับภูมิทัศน์และทางเท้าพื้นที่ 2005 ตร.ม. ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประติมากรรมพร้อมฐานและป้ายแนะนํา 12 นักษัตรและเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวตะกั่วป่าอีก4กลุ่ม ขณะนี้ ก่อสร้างได้ผลงานประมาณ 92% ผู้รับจ้างเบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวดงานเป็นเงิน 1,736,280 บาท(จาก 6 งวด)

สําหรับประเด็นที่ข่าวได้นำเสนอคือสีของรูปปั้นและราคา จังหวัดได้ชี้แจงดังนี้ 1.เรื่องสีกระดํากระด่าง โครงการยังไม่แล้วเสร็จ ตามแบบต้องมีการทําสีตามที่แบบแปลน กําหนด (งานขึ้นโครงเหล็ก งานปูนปั้น งานโป๊วแต่งผิว ทําสี) 2.เรื่องราคาแพง เนื่องจากงานประติมากรรมดังกล่าวไม่มีราคากลางกําหนดไว้ สนง.ยผจ.พังงาจึงได้สืบราคาตามที่ระเบียบกําหนด จากผู้ประกอบการ 3 แห่ง เพื่อกําหนดเป็นราคากลาง ในการจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้ มา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง