ชลประทานโคราชแจ้งเตือน 5 อำเภอติดลำสะแทดตรียมอพยพคน สิ่งของขึ้นที่สูง

นครราชสีมา-ลำสะแทดน้ำสูงต่อเนื่องโครงการชลประทาน แจ้งชาวบ้าน 5 อำเภอติดลำสะแทด เตรียมอพยพคน สิ่งของขึ้นที่สูง ขณะที่บางหมู่บ้านต้องนำศพขึ้นเรือไปเผาหมู่บ้านอื่น

โครงการชลประทานจังหวัดนครราสีมา ได้แจ้งรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ว่า ลุ่มน้ำลำสะแทด มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะไหลไปสู่สำน้ำมูล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน จึงมีประกาศแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่มีเส้นทางของลำน้ำลำสะแทดไหลผ่าน

ได้แก่ อำเภอคง พิมาย ประทาย โนนแดง และอำเภอเมืองยาง ให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย ระดับการแจ้งเตือนสีเหลือง และมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น โดยขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำ ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูง

ล่าสุด ช่วงบ่ายวันนี้ (2 ตุลาคม 2564) ปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ได้ไหลลงสำสะแทดในพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอโนนแดงแล้ว มวลน้ำได้เริ่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดลำน้ำ โดยที่บ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำสะแทด ปริมาณน้ำได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน จำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน

ระดับน้ำท่วมสูง 50-60 เซนติเมตร ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางรายจะต้องประกอบพิธีฌาปนกิจศพญาติที่เสียชีวิต จึงจำเป็นต้องนำศพขึ้นเรือล่องมาตามถนน เพื่อนำไปเผาที่หมู่บ้านอื่นที่น้ำยังไม่ท่วมถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง