คนกรุงยกให้ “ชัชชาติ”ยืน 1 เป็นผู้ว่าฯ กทม.

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอยากเลือก “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯ กทม.ตามด้วย “พล.ต.อ.อัศวิน – ดร.เอ้” ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.ครั้งที่ 10” โดยพบว่า อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 37.24% อันดับ 2 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.09% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 11.03% อันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 8.31% อันดับ 5 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 8.08%

อันดับ 6 ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) 6.72% อันดับ 7 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 5.59% อันดับ 8 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 3.55% อันดับ 9 ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1.96% อันดับ 10 ระบุว่าเป็นนายสกลธี ภัททิยกุล 1.81% อันดับ 11 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า 1.51% อันดับ 12 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 1.28% และที่เหลืออีก 0.83% ระบุอื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี, นายประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) , ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 9 ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ระบุว่าอยากได้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) , ยังไม่ตัดสินใจจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ส่วนผู้ที่ระบุอยากได้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) , น.ส.รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 41.50% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 12.93% อันดับ 3 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ในสัดส่วนที่เท่ากัน 9.52% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 6.81%

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 35.34% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 12.00% อันดับ 3 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 11.33% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.00%

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.35% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.68% อันดับ 3 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.61% และอับดับ 4 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 8.19%

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 32.19% อันดับ 2 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 14.37% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.62% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 9.69%

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 37.63% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 12.37% อันดับ 3 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 11.34% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 8.76%

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 36.21% อันดับ 2 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 14.66% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.34% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 9.48%

ส่วนผู้ที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 26.96% อันดับ 2 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 10.65% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 10.05% อันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 9.97% อันดับ 5 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.67%

อันดับ 6 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 8.64% อันดับ 7 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ 7.33% อันดับ 8 ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) 6.27% อันดับ 9 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล 2.79% อันดับ 10 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1.74% ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 11 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมของนายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคกล้า ในสัดส่วนที่เท่ากัน 1.43% และที่เหลืออีก 1.51% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี, ผู้สมัครในทีมของนายประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) , ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 9 ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ยังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) , ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ, ผู้สมัครในทีมของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล, ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ, จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผู้สมัครในทีมของนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ส่วนผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ผู้สมัครในทีมของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ก.เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 31.29% อันดับ 2 ร้อยละ 12.25 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 12.25% อันดับ 3 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน 9.53% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 8.84%

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 24.67% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 12.67% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 12.00% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ 8.67%

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 28.82% อันดับ 2 ร้อยละ 13.88 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 13.88% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 11.39% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 8.54%

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 23.44% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.81% อันดับ 3 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 10.31% และอันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.00%

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 26.29% อันดับ 2 ร้อยละ 13.40 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 13.40% อันดับ 3 ร้อยละ 10.31 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 10.31% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 9.28%

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 28.88% อันดับ 2 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.93% อันดับ 3 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีมของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 9.48% และอันดับ 4 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครในทีมของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 8.62%

ทั้งนี้ นิด้าโพล ได้สำรวจความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง