“อนุทิน”ลั่นสิ้นปีนี้ต้องได้รับวัคซีนทุกคน ย้ำผู้ปกครองอย่าวิตก วัคซีนเด็กปลอดภัยแน่นอน

นครราชสีมา-“อนุทิน” ลั่น สิ้นปี 64 ปชช.ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทุกคน ย้ำ ผู้ปกครองอย่าวิตก วัคซีนเด็ก 12 ปี ขึ้นไป ปลอดภัยแน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นเครื่องวางแผนการรักษาและเครื่องวัดปริมาณรังสี และขอบเขตการรักษา ณ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมทุกสาขา เช่น มะเร็งอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมสูตินารีเวชกรรม เป็นต้น ทั้งในจังหวัดนครราชสีม และรับส่งต่อจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ให้บริการรักษาทั้งการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวล้ำ

และเดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา เยี่ยมชมระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และพบปะประชาชนผู้มารับบริการ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีรายงานผลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป้าหมายประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป 2,112,381 คน ผลการฉีดสะสมรวม 1,049,363 คน (49.68 %) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ,ผู้ป่วย 7 โรค ,หญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย 678,583 คน ผลการฉีดสะสมรวม 400,467 คน (59.02 %) กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี เป้าหมาย 1,433,789 คน ผลการฉีด 648,896 คน (45.26 %) โดยในเดือนตุลาคมจะได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปฉีดให้ได้ 50 % ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ,ผู้ป่วย 7 โรค,หญิงตั้งครรภ์ ฉีดให้ได้ 70 %

ต่อจากนั้นเดินทางไปที่วัดหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ซึ่งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ พบว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 19 อำเภอ 80 ตำบล 314 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนประสบภัย รวม 10,586 ครัวเรือน โรงเรียน 4 แห่ง วัด 7 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 อำเภอ 27 ตำบล 78หมู่บ้าน (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา , 29 กันยายน 2564 ) และในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย ตำบลหนองกระทุ่ม และเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน 2 ชุมชน 368 หลังคาเรือน

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC ) เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ตอบโต้สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เช่น รองเท้าบูท 800 คู่, ยาผู้ประสบภัย 1,610 ชุด,ยาตำราหลวง 200 ชุด,ชุดนายสะอาด 183 ชุด,ถุงยังชีพ 200 ชุด เป็นต้น ออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เยี่ยมบ้าน ประเมินสุขภาพจิต ดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รักษาพยาบาล และให้บริการการตรวจรักษาการเจ็บป่วยของประชาชน ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ 219 ราย ระบบผิวหนัง แพ้ ผื่นคัน 221 ราย น้ำกัดเท้า 353 ราย ระบบทางเดินอาหาร 34 ราย ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 130 ราย เป็นต้น

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแพร่เชื้อของโรคยืนยันวัคซีนโควิด-19มีเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนสำหรับประชาชนที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนภายในสิ้นปีนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนจะได้รับการฉีดอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากโรค และปีหน้า 2565 จะมีการฉีดเสริมภูมิหรือฉีดเข็ม3ให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ครบถ้วนเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามจัดหาวัคซีนเข็มที่3ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้นขอให้ประชาชนที่เป็นผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าคณะแพทย์สาธารณสุขได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วว่าวัคซีนเหล่านั้นมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้ปกครองอย่าวิตกกังวลเนื่องจากการรับการฉีดวัคซีนยอมมีประโยชน์และดีกว่าที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างแน่นอน รัฐบาลจะไม่ยอมนำเอาวัคซีนที่ไม่มีประโยชน์มาฉีดให้กับประชาชนอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง