“หมอยง”เผยเด็กฉีดวัคซีน”mRNA”กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่รุนแรงหายขาด 1 สัปดาห์

‘นพ.ยง’ เผยเด็กฉีดวัคซีน mRNA เยื่อหุ้ม-กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ส่วนใหญ่มีอาการ 1-7 วัน แต่อาจพบนานถึง 6 สัปดาห์ แต่ไม่รุนแรงหายเองได้ใน 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก เรื่องโควิด 19 วัคซีน เยื่อหุ้มและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิด ชนิด mRNA ยง ภู่วรวรรณ ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 1 ตุลาคม 2564 ความว่า เยื่อหุ้มและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิด ชนิด mRNA

                                                                        ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

อุบัติการณ์ของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิดชนิด mRNA มีแนวโน้มรายงานเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นเพราะเฝ้าสังเกตอาการมากขึ้น โดยพบในผู้อายุน้อยมากกว่าอายุมาก เช่นในเด็ก 12 ถึง 17 ปี ผู้ชายพบมากกว่าผู้หญิง อาการเกิดหลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกว่าเข็มแรกอย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์จากวัคซีน ในเด็ก จึงขึ้นอยู่กับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้มีการรายงานที่มีตัวเลขแตกต่างกันมาก เช่นในเด็กชายอายุ 12-17 ปี หลังการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากเดิมรายงาน 60 รายใน 1 ล้าน เพิ่มขึ้นเป็นในเด็กชาย 12-15 ปี สูงถึง 162 ในล้าน และอายุ 16-17 ปี พบ 94 ในล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง