สัตหีบ บรรจุพระอัฐิ เสด็จเตี่ย องค์บิดาของทหารเรือไทย พร้อมให้ประชาชนสักการะ ขอพร

สัตหีบ บรรจุพระอัฐิ เสด็จเตี่ย องค์บิดาของทหารเรือไทย พร้อมให้ประชาชนสักการะ ขอพร

 


30 ม.ค.65 ที่พระตำหนัก พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร มาเป็นประธานในพิธี บรรจุพระ อัฐิ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใต้แท่นประดิษฐาน โดยมี ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ในพิธี
ด้วยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงมีพระกรุณธิคุณต่อประเทศชาติไทย ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองทัพเรือไทยให้มีความทันสมัย เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการถวายพระนามเป็น”องค์บิดาของทหารเรือไทย” ซึ่งเหล่าทหารเรือให้ความเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นเสมือนบิดาโดยเรียกขานพระนามว่า “เสด็จเตี่ย”
สำหรับประชาชนทั่วไปต่างให้ความเคารพนับถือพระองค์ท่านเช่นเดียวกัน

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้ศรัทธาก่อสร้างศาล และพระอนุสาวรีย์เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อถวายความเคารพ และเป็นพลังใจให้ประชาชนทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีจำนวนถึง 350 กว่าแห่ง นับเป็นบุคคลที่มีศาล และพระอนุสาวรีย์มากที่สุดในประเทศไทย///

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี /

Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง