ชัยภูมิ:สายธารน้ำใจร่วมสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลของชาวชัยภูมิ

 

ชัยภูมิ:สายธารน้ำใจร่วมสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลของชาวชัยภูมิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมา นพ.ณรงค์ศักดิ์บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมคณะได้เข้ารับตำแหน่งและได้เดินหน้าพัฒนายกระดับให้ดท่ากับมาตรฐานสากลในทุกด้านอย่างจริงจังจึงได้จัดทำโครงการหลากหลายรูปแบบจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวชัยภูมิ
จนล่าสุดมีจิตอันเป็นกุศลและผู้ใจบุญจากหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชนเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเดินทางมามอบให้เพื่อสมทบทุนสนับสนุนให้ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิในเบื้องต้นประกอบคือ ชัยภูมิสต๊าช บริจาคปรับปรุง
ห้องพิเศษ 2 ห้อง =
500,000 บาท
แป้งมันแสงเพ็ชร 2 ห้อง
=500,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดย ครอบครัว ขจรวิบูลย์ผล , ครอบครัว ศณรุ่งเพชร
และครอบครัว อึ้งชัยพานิชย์
เพื่อนำไปปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวนครอบครัวล่ะ250,000บาท  อีกทั้ง
คุณชัยโรจน์ – คุณธนวันต์ คิดบรรจง
และครอบครัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิศรีสมวงศ์กลการ
มอบเงิน 250,000 บาท ปรับปรุงห้องพิเศษ  ในเบื้องต้นอีกด้วย

ขณะที่นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้กล่าวขอบพระคุณกับชาวชัยภูมิและผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้สมทบทุกสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อร่วมพัฒนา โรงพยาบาลชัยภูมิให้มีความก้าวหน้ามีความทันสมัยระดับมาตราฐานสากลเพื่อคอยดูแลรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้เปรียบเป็นโรงพยาบาลของชาวชัยภูมิต่อไปอีกด้วย///

Channel News Thailand  “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง