คนภูเก็ตเฮลั่น!ขยายเวลานั่งกินดื่มถึง 5 ทุ่มแต่ต้องเข้มโควิด

ภูเก็ต-นักท่องเที่ยวนั่งดื่มกินลากยาวถึง 5 ทุ่ม ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. จนกว่าคำสั่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ย้ำยังต้องเฝ้าระวังโควิดต่อเนื่อง

วันที่ 25 ม.ค.2565 ทางจังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้สามารถนั่งดื่ม ขยายเวลาการบริการและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นไม่เกิน 2300 น. แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การปรับเวลาดังกล่าวเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ทั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด โดยร้านที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มนั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เท่านั้น


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ก็มีการปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะได้ดำเนินต่อไปอย่างควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง