Five Star Salam นำร่อง ม.อ.ปัตตานีปั้นเถ้าแก่ศ.จบใหม่

“Five Star Salam” นำร่องที่ ม.อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี ปูทาง นศ.จบใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ เตรียมขยายเป้าปีนี้ 100 สาขา

โดย…แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เปิดเวทีให้นักศึกษาลงสนามจริงฝึกทักษะทางอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ลงนามความร่วมมือ ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ระหว่าง ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และผู้ประกอบการ นางสาวซาฮาร่า มะดากะกุล นางสาวซาฟียะห์ เจะเตะ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ (University Engagement Program) ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam ซึ่งเป็นการสร้างเวทีเพื่อฝึกทักษะทางอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน มีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจห้าดาวเพื่อการมีงานทำ พร้อมกันนี้ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดร้านห้าดาว “Five Star Salam” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประกอบการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดในการส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจก่อนจบการศึกษา พร้อมการสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area ทางบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยมีกรอบความร่วมมือโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้ ประสานงาน ควบคุมดูแลการฝึกอบรมขั้นตอนและกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ Five Star Salam ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนพื้นที่ขนาด 6×3 เมตร หรือ 18 ตารางเมตร ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในการติดตั้งร้าน Five Star Glass House เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจในระยะแรกของการเริ่มโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564- 30 พฤศจิกายน 2565

นายสุรัตน ฐานะกาญจน์ (บอย)ผจก ทั่วไปcpf กล่าว่า ด้วยทางเราเครือโภคภัณฑ์และCPF ได้ทำโครงการร่วมกับทางมอ.ปัตตานีเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญและเริ่มเป็นธุรกิจในมหาวิทยาลัยวิทยาเขตแรกสาขาแรก ด้วยเราเห็นศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่เป็นอิสลามใน 3 จังหวัด และนำโมเดลธุรกิจ Five star salam.เป็นโมเดลธุรกิจแรกที่ให้นักศึกษาที่จบใหม่การจ้าง นศ.ให้สามารถเรียนรู้ธุรกิจได้จริงๆพร้อมกับมีรายได้เสริม นี่คือวัตถุประสงค์
สำหรัปเป้าหมายธุรกิจเราต้องการเปิดให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นมุสลิม100% และต้องการขยายสาขาอีกทั้ง 3 จังหวัดให้ครบ 100 สาขาในปี 2565 นี้ ซึ่งโมเดลที่เราทดลองกับนักศึกษานี้นี้จะมีเงินลงทุนอยู่อยู่ที่ราวๆ 2 แสนกว่าบาทโดยร้านเราเป็นการให้ยืมลงทุนก่อนให้ 1 ปีตามที่ตกลงกันครับ

ซาร่า มะดากะกุลผู้ประกอบการใหม่กล่าว่า เราทั้ง2คนรู้สึปยินแีเป็นอย่างมาก ที่ได้รับโอกาส จากผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้ตกลงกันกับโอกาสที่ได้มา และสำหรับโอกาสในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่มอบแก่เพียงแค่เราเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับน้องๆนักศึกษา อีกหลายๆคนที่จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆการเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆ และจะไม่ใช่แค่โครงการระยะสั้น น้องๆต้องสามารถนำไปใช้ในโอกาสระยะยาวต่อๆไป ต้องขอขอบคุณทางเครือโภคภัณฑ์และทางCPF รวมทั้งทางมหาลัยฯ มากๆค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง