สวนสัตว์โคราชงดจัดงานวันเด็กหวั่นคลัสเตอร์โควิด

นครราชสีมา-สวนสัตว์โคราช ไม่จัดงานวันเด็ก ปรับแผนจัดสัปดาห์เสาร์หรรษา ชวน นทท. เด็กและเยาวชน มาเรียนรู้-เที่ยวชมสัตว์ป่า

นายกีรติ กันยา หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปกติวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี จะกำหนดให้เป็นเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากทั่วทั้งประเทศยังคงประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มมากขึ้น ศบค.จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งรวมถึงสวนสัตว์นครราชสีมา ก็งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นกัน แต่ยังคงมีกิจกรรมย่อยภายใต้ชื่อ “สัปดาห์เสาร์หรรษา” ไว้รองรับนักท่องเที่ยว พาครอบครัว-ลูกหลานมาพักผ่อนเที่ยวชมสัตว์ป่า และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชน

อย่างไรก็ตามได้จัดกิจกรรมเป็นจุดย่อยๆ กระจายอยู่ทั่วบริเวณสวนสัตว์ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรม อาทิ กิจกรรม Keeper Talk , กิจกรรมโชว์ให้อาหารสัตว์นักล่า จำพวกเสือ ,การโชว์ความสามารถของสัตว์ ,กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ DIY (อ่านว่า ดี ไอ วาย) ระบายสีปูนปั้น , กิจกรรมมาสคอต แดนซ์ ,กิจกรรม อพวช.นิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ และเวิร์คช็อปด้านเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจีสติกส์ นอกจากนี้ ยงัได้สนุกสนานกับไดโนแลนด์ดินแดนแห่งความหลัง ,การแสดงแผลงานด่านวิชาการของฝ่ายรักวิจัยและสุขภาพสัตว์ ,การจำหน่ายดินและน้ำมูลไส้เดือน , กิจกรรมไลฟ์เล่นเกมส์ลุ่นรับรางวัล และชมการขบวนพาเหรด มาสคอตแดนซ์

ทั้งนี้ทุกจุดที่จัดกิจกรรม จะมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น และกำหนดพื้นที่กิจกรรมเอาไว้เป็นสัดส่วน กำหนดจำนวนคนเข้าร่วมไม่เกิน 30-40 คน มีการคัดกรองโรคตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดทุกจุด ตั้งแต่การสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนหมอพร้อม ล้างมือให้สะอาด มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจ ATK ก่อน 72 ชั่วโมงทุกคน ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus มาแล้ว ส่วนการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอนที่หลายคนกังวลอยู่ในขณะนี้ ทางสวนสัตว์นครราชสีมา มีความพร้อมในเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งทาง ศบค.ส่วนกลาง หรือ ศบค.จังหวัด กำหนดมาตรการออกมาอย่างไร ทางสวนสัตว์ฯ พร้อมปฏิบัติตามอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดอยู่แล้ว ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมได้มั่นใจในความปลอดภัยและปลอดโรค สามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน ที่สวนสัตว์นครราชสีมา

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา รายงาน

Related posts