ร.13 พัน.2 มอบอาหารให้ประชาชนรอบค่ายฯ ” มีแล้วแบ่งปัน”

ร.13 พัน.2 มอบอาหารให้ประชาชนรอบค่ายฯ ” มีแล้วแบ่งปัน”

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โดยในครั้งนี้ได้มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุด Army Delivery ดำเนินการนำข้าวกล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ออกมอบให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ณ บ้านบ่อน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้ความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนเดือดร้อน และได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13

#CNT:ch-news thailand รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment