คนโคราชงง!อุโมงค์ทางลอดรถไฟทางคู่จมบาดาล กฟท.ปัดแก้ไข บอกไม่ใช่เขตรับผิดชอบ

นครราชสีมา-ฝนตกหนักอุโมงค์ทางลอดรถไฟทางคู่ จมบาดาล เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน ชาวบ้านเมืองคงถึงกับงง ! การรถไฟฯ บอกไม่ใช่เขตรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 อุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่น ในพื้นที่ของบ้านโนนมะเกลือ ตำบลดอนยาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก มวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมจนมิดอุโมงค์ฯ รถทุกชนิดไม่สามารถเข้าใช้งานทางลอดได้ ต้องอ้อมไปใช้สะพานข้ามที่อยู่ไกลออกไป 2-3 กิโลเมตรเป็นการชั่วคราว จนกว่าระดับน้ำในอุโมงค์ฯ จะลดจนเข้าสู่ภาวะปกติ

ชาวบ้าน บอกว่า เดิมทีในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาน้ำท่วมขังมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว กระทั่งมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ขึ้น ซึ่งอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟฯ ก่อสร้างขวางทางน้ำเดิมและไม่ได้มีการก่อสร้างร่องระบายน้ำเอาไว้ ทำให้น้ำเปลี่ยนเส้นทางเข้าท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้านและมีน้ำบางส่วนที่ไหลท่วมอุโมงค์ทางลอดฯ ซึ่งคราวนี้มวลน้ำมามากจนทะลักล้นเข้าท่วมถึงเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน น้ำจึงท่วมขังอยู่ในทางลอดระบายไปไหนไม่ได้

ทั้งนี้เคยประสานแจ้งปัญหาไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว แต่ได้แจ้งมาว่า ทางลอดทุกแห่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของการรถไฟแล้ว เนื่องจากหมดระยะเวลาสัญญาการก่อสร้างโครงการฯ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ชาวบ้านจึงยังไม่ทราบว่า ใครจะมาเป็นผู้ดูแลแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ให้กับชาวบ้าน หรือต้องรอปล่อยให้แดดเผา จนน้ำในอุโมงค์ทางลอดฯ ระเหยออกไปเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง