ศาลสั่งคุมประพฤติ เมาขับวันแรก 108 คดี ติด EM แล้ว 3 ราย

“วิตถวัลย์”อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย เริ่มต้นวันแรก การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จาก 255 คดี มีโดนเมาแล้วขับ 108 คดี ขับประมาท 5 คดี ติด EM 3 ราย โดย อุบลราชธานี ออกตัวนำ 30 คดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ 29 ธันวาคม 2564 วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีคดีทั้งสิ้น 255 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 108 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.35 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM 2 ราย คดีขับรถประมาท 5 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.96 ติด EM 1 ราย และคดีขับเสพ 142 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.69 จังหวัด ที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุบลราชธานี 30 คดี สมุทรปราการ 12 คดี และกรุงเทพมหานคร 11 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เน้นย้ำอีกว่า มาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 34 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 721 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM” และทำงานบริการสังคมตามจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การทำความสะอาดป้ายจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และขอให้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง