ดร.ยุทธพลฯ ปล่อยขบวนบริการนทท. อช.แก่นกระจาน

 

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส. ปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ทส. และติดตามการพัฒนาเกาะพลับพลา อช.แก่งกระจาน”
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส.ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว)
ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)   ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการมอบของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้อง ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 ให้กับประชาชน ได้มีความสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัด จัดตั้งจุดบริการประชาชน            และศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ที่เป็น        แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระนครคีรี (เขาวัง) อ่าวบางตะบูน ซึ่งเป็นแหล่งชมวาฬบรูด้า อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ชายหาดชะอำและหาดเจ้าสำราญ เป็นต้น
 รวมถึงการเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่มาก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาในทุกฤดูกาล สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และชายหาดชะอำ เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จึงนับเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการสร้างความอบอุ่นใจและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว มากขึ้นอีกด้วย
   และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วง เทศกาลฯ รวมจำนวน 41 จุด ประกอบด้วย 1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 19 จุด 2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 8 จุด 3. สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) จำนวน 5 จุด (เพชรบุรี 2 จุด และประจวบคีรีขันธ์ 3 จุด) 4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด จุดบริการประชาชนดังกล่าว ได้จัดเตรียมพื้นที่บริการสำหรับจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา การแนะนำเส้นทาง เป็นต้น
 พร้อมกันนั้นได้กำหนดให้มีพิธีการปล่อยแถวกำลังพลในการปฏิบัติงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และได้เรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวและมอบนโยบาย พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่มสะอาด ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส. ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมพิธีมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 250 คน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย รถยนต์ราชการ จำนวน 17  คัน รถกู้ภัยจาก อช.แก่งกระจาน จำนวน 1 คัน  รถกู้ภัยจาก อช.เขาสามร้อยยอด จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจากกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล จำนวน 1 คัน เรือจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลฯ จำนวน 2 ลำ น้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 2,000 ขวด หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในครั้งนี้
ซึ่งภายหลังจากกิจกรรมปล่อยแถว ทปษ.รมว.ทส. ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และมอบเครื่องดื่มหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป
ต่อมาในเวลา 10.30 น. ทปษ.รมว.ทส. ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเกาะพลับพลา (เกาะในหลวง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเขื่อนแก่งกระจานในอดีต ถึงสองครั้ง และพระองค์ได้ทรงพายเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์ทุกพระองค์ ภายหลังได้ทรงประทับที่พลับพลารับรองบนเกาะเพื่อทรงพักผ่อนและชมทิวทัศน์รอบๆ เกาะของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน และหลังจากที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วนั้น ชาวเขื่อนแก่งกระจาน ได้เรียกขนานนามเกาะแห่งนี้ว่า เกาะพลับพลาหรือเกาะในหลวง ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 (ห้องแก่งกระจาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หมายเหตุ  – ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
CNT:channel News Thailand ” พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”รายงาน

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409